Fakturace služeb GROWELL - pravidla

Timesheeting

Přílohou každé faktury musí být výkaz práce (timesheet) schválený od klienta, který práci přebírá. Postačí elektronické schválení (v systému klienta, mailem), ale je možný i scan fyzicky podepsaného timesheetu.
Pozn.: Klienti PwC a KB mají výjimku - stačí zaslání faktury. Schvalování výkazu práce u těchto klientů je nastaveno odlišným procesem.

Faktura

Variabilní symbol na fakturách musí na začátku obsahovat unikátní ID (3-místné číslo), které ti bude zasláno.
Pokud používáš fakturační software, pak se VS vygeneruje automaticky. Vlož ID do číselné řady faktur a zobrazí se i ve VS.
Příklad: číslo faktury bude např. 2024-04-30, po úpravě s ID: 230-24-04-30, VS pak bude 230240430 (pozor: VS může mít maximálně 10 znaků)

Návod, jak na to ve 3 nejpoužívanějších fakturačních programech:
Fakturoid
iDoklad
Vyfakturuj

Faktury posílej na email fakturace@growell.cz .
Nemáš-li fakturační nástroj, lze použít např. https://www.fakturoid.cz/ - šikovný a zdarma.

Fakturační údaje GROWELL

GROWELL s.r.o.
Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
IČ: 28142888
DIČ: CZ28142888

Datum vystavení

 • uvádět poslední den měsíce, ke kterému se vztahují dodané služby

 • příklad: za služby dodané v květnu 2021 uvést datum vystavení 31. 5. 2021

DUZP

 • uvádět poslední den měsíce, ke kterému se vztahují dodané služby

 • příklad: za služby dodané v květnu 2021 uvést DUZP 31. 5. 2021

 • poznámka: neplátci DPH nemusí DUZP uvádět

Splatnost

 • 30 dní (není-li ve smlouvě/objednávce stanoveno jinak)

Text na faktuře

 • uvádět text ve formě: IT konzultační služby: Typ služby - KLIENT - RRRR-MM

 • příklad 1: “IT konzultační služby: Testing - MONETA - 2021-05”

 • příklad 2: “IT konzultační služby: Java Development - DHL - 2021-05”

 • příklad 3: “IT konzultační služby: Business Analysis - NN - 2021-05”

Částka & jednotky

 • do faktury prosím uvádějte počet MDs
  (zaokrouhlovat na dvě desetinná místa směrem nahoru, pokud výpočet má několik desetinných míst)

 • jednotka: MD

 • jednotkovou cenu za MD (bez DPH)

 • výslednou částku Vám většinou program dopočte (včetně případného DPH, pokud jste plátci DPH)

Pojmenování souborů:

Posílejte prosím soubory v tomto formátu

Faktura:

RRRRMMDD_<<Vaše jméno a příjmení>>_<<Vaše číslo faktury>>.pdf

Timesheet

RRRRMMDD_ <<Vaše jméno a příjmení>>_Timesheet_<<MM_RRRR>>
kdy datum ve formátu RRRRMMDD bude vždy poslední den v měsíci, za který vykazujete (např. 31.1.2021 za 01/2021)

Tedy např.:
20210131_Zdenek_Matyas_FV012021.pdf
20210131_Zdenek_Matyas_Timesheet_01_2021.pdf

(formáty souborů se samozřejmě mohou lišit - PDF, Word, Excel, ...)